Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Hai anh em ruột vừa địt nhau vừa chơi bi-da